OFERTA

Dla firm

Celem prowadzonych przez nas szkoleń jest podniesienie umiejętności społecznych usprawniających ogólne funkcjonowanie człowieka w sferze emocjonalno - motywacyjnej, komunikacyjnej i negocjacyjnej. Nabyte w trakcie warsztatów umiejętności ułatwią przystosowanie się do zmieniających się warunków środowiska, zwiększą elastyczność i otwartość na zmiany a tym samym zwiększy się Państwa poczucie panowania nad każdą sytuacją zawodową lub osobistą. Ośrodek nasz wypracował własne, autorskie programy, realizowane niemal wyłącznie w formach aktywnych.

Naszym zdaniem i zdaniem naszych klientów, jest to najbardziej właściwa i efektywna forma przekazywania wiedzy. Zastosowane podczas realizacji poszczególnych programów ćwiczenia, powodują zwiększenie zaangażowania uczestników oraz jednocześnie weryfikują ich poziom wiedzy, umiejętności i zdolności. Tematyka szkolenia może być "skrojona na miarę" zgodnie z potrzebami klienta. Miejsce szkolenia dowolne - wskazane przez firmę lub wybrane przez organizatora szkolenia, w kraju, bądź za granicą. Obok działalności szkoleniowej prowadzimy doradztwo personalne. Służymy fachową pomocą w doborze pracowników na wskazane przez Państwa stanowiska. Stosujemy sprawdzone metody psychologiczne.

Oferta szkoleń dla Państwa firmy:

 1. Skuteczne negocjacje w biznesie - warsztaty z negocjacji
 2. Efektywne zarządzanie ludźmi, kierowanie zespołami pracowniczym
 3. Sztuka prezentacji, wystąpień publicznych i autoprezentacji
 4. Jak radzić sobie ze stresem? - warsztat antystresowy
 5. Zarządzanie zmianą i projektem w aspekcie psychologicznym
 6. Zarządzanie czasem
 7. Wybrać najlepszych - metody doboru i oceny pracowników
 8. Trening twórczego myślenia i działania
 9. Efektywny sekretariat
 10. Integracja i budowanie zespołu
 11. Jak poznać i rozwijać potencjał swoich pracowników i własny?
 12. Jak efektywnie działać w zespole i współpracować na linii przełożony-podwładny?
 13. Jak mówić aby osiągnąć cel?
 14. Komunikacja interpersonalna jako podstawa pracy zespołowej
 15. Komunikacja i kontakt z klientem
 16. Kreowanie zachowań asertywnych
 17. Kultura organizacyjna firmy
 18. Motywowanie pracowników
 19. Podejmowanie decyzji i ocena ryzyka
 20. Trening podnoszenia umiejętności psychologicznych kadry zarządzającej
 21. Nowoczesne przywództwo - czyli jak być autentycznym liderem
 22. Rozwiązywanie konfliktów
 23. Praktyczne aspekty pracy zespołowej - TEAM BUILDING
 24. Techniki autoprezentacji
 25. Techniki sprzedaży
 26. Trening szybkiego uczenia się i zapamiętywania
 27. Trenuj trenera - Szkolenie dla trenerów wewnętrznych
 28. Zarządzanie informacją w sytuacji kryzysowej
 29. Sztuka pracy nad sobą
 30. Jak efektywnie zarządzać zmianą?
 31. Jestem mistrzem - samowiedza jako podstawa piramidy kariery
 32. Jak odkryć i rozwinąć swój talent?
 33. Sztuka bycia zdrowym - Jak dbać o swoje ciało i ducha, aby być efektywnym w pracy i w życiu?
 34. Jak radzić sobie z emocjami?
 35. Wywieranie wpływu na ludzi - Psychologia perswazji
 36. W jaki sposób skutecznie motywować pracownika? Podnoszenie samooceny
 37. Stymulacja twórcza - trening kreatywności
 38. Trening doskonalący zarządzanie zasobami ludzkimi
 39. Co to znaczy być dobrym managerem?
 40. Lider, przywódca, coach, Kim ma być dobry manager?
 41. Prawa ręka szefa - profesjonalna Asystentka / Sekretarka
 42. Jak pracować wydajniej przy takim samym nakładzie czasu i energii? - trening
 43. Jak w kontaktach z innymi osiągać zamierzone cele?
 44. Skuteczny trener wewnętrzny w firmie
 45. Jestem szefem i inwestuję w kapitał ludzki
 46. Kompetencje psychologiczne w pracy z ludźmi
 47. Mobbing w pracy
 48. Etyka w firmie
 49. Ocena pracownicza
 50. Jak rozmawiać na trudne tematy?
 51. Konflikt w firmie i co dalej ?
 52. Nowoczesne techniki uczenia się , trening pamięci - edukacja XXI wieku
 53. Jak zapobiegać wypaleniu zawodowemu?
 54. Inteligencja emocjonalna

Warsztaty z psychologicznych aspektów obsługi klienta:

 1. Jak skutecznie radzić sobie ze stresem w trakcie rozmowy?
 2. Profesjonalna obsługa klienta - techniki sprzedaży
 3. Jak zbudować pewność siebie i emanować ją?
 4. Co to jest asertywność?
 5. Jak poradzić sobie z nadmierną asertywnością klienta?
 6. Jak wzbudzać zaufanie?
 7. Jak radzić sobie z trudnymi emocjami?
 8. Trudny klient - jak sobie z nim radzić?
 9. Jak nie dać się zbić z tropu?
 10. Jak nawiązać kontakt?
 11. Sposoby rozwiązywania konfliktów
 12. Jak zarządzać słowem? Jakich czynności, słów, zwrotów unikać w rozmowie z klientem?
 13. Jak zbudować autorytet?
 14. Jak przyciągnąć uwagę?
 15. Co zrobić, żeby klient zechciał słuchać
 16. Jak rozpoznać techniki, manipulację drugiej strony?
 17. Rola autoprezentacji w obsłudze klienta, tworzenie wizerunku firmy
 18. Waga poprawnej komunikacji
 19. Filozofia sprzedaży
 20. Przygotowanie do rozmowy z klientem
 21. Nawiązanie kontaktu
 22. Praktyczna typologia klientów
 23. Cecha- zaleta - korzyść
 24. Zadawanie pytań jako technika sprzedaży
 25. Handlowa charakterystyka klienta
 26. Rozmowa w obszarze klienta
 27. Sztuka prezentacji
 28. Zastrzeżenia klienta
 29. Postępowanie ze zdenerwowanym klientem
 30. Autoanaliza
 31. Błędy popełniane w obsłudze klienta

Dla rodziców

Nasza oferta przeznaczona dla rodziców:

 1. Jak przygotować dziecko do podjęcia nauki w szkole?;
 2. Dojrzałość szkolna dziecka;
 3. Kształtowanie prawidłowych postaw wychowawczych;
 4. Uparte dziecko - jak radzić sobie z oporem dziecka;
 5. Uzależnienia wśród młodzieży: przyczyny, profilaktyka, objawy, interwencje;
 6. Dysleksja - objawy i wczesna interwencja, metody pracy;
 7. Doskonalenie umiejętności wychowawczych - "Szkoła dla rodziców";
 8. Jak pomóc dziecku w rozwiązywaniu problemów (metoda aktywnego słuchania, akceptacja uczuć dziecka);
 9. Rozwiązywanie konfliktów;
 10. Moje nadpobudliwe dziecko;
 11. Moje dziecko jest leworęczne. Jak kształtować właściwe nawyki sztuki pisania?;
 12. Dziecko ryzyka dysleksji;
 13. Jak wspierać rozwój dziecka - ćwiczenia stymulujące, które mogę wykonać w domu;
 14. Jak rozmawiać na trudne tematy i odpowiadać na kłopotliwe pytania?;
 15. Mamo, tato co ty na to? - dziecko u progu nowej szkoły;
 16. Ja nie chcę do szkoły!!! Jak zapobiegać i radzić sobie z niechęcią dziecka do szkoły;
 17. Kształtowanie nawyków skutecznego uczenia się;
 18. Karać czy nagradzać?;
 19. Granice w wychowaniu;
 20. Rodzina jako podstawa prawidłowego rozwoju dziecka;
 21. Jak radzić sobie ze stresem?;
 22. Jak skutecznie zarządzać czasem?;
 23. Dziecko zdolne czy niesforne?;
 24. Współpraca ze szkołą jako warunek jedności oddziaływań;
 25. Jak rozmawiać z nauczycielem? Sztuka komunikacji;
 26. Sztuka rozwiązywania konfliktów;
 27. Jak motywować dziecko do nauki?;
 28. Jak rozmawiać z nastolatkiem?;
 29. Moje zdolne dziecko. Jak pomóc rozwinąć jego talenty?;
 30. Dziecko z wadą wymowy - profilaktyka i terapia logopedyczna;
 31. Dziecięce emocje. Jak wspierać dziecko w rozwiązywaniu ważnych dla niego problemów?;
 32. Okresy krytyczne w rozwoju dziecka. Jak łagodnie przejść przez trudne chwile w domu i w szkole;
 33. Inteligencja motywacyjna.

Dla przedszkolaków ich nauczycieli

Oferta przeznaczona dla przedszkolaków i ich nauczycieli:

 1. Edukacja emocjonalna w przedszkolu. NOWOŚĆ
 2. Wychowanie przedszkolne i wczesnoszkolne jako baza prawidłowego rozwoju dziecka. NOWOŚĆ
 3. Psychologia małego dziecka. Co nauczyciel wiedzieć powinien? NOWOŚĆ
 4. Wspieranie inteligencji emocjonalnej dziecka. NOWOŚĆ
 5. Wielkie problemy małych ludzi. NOWOŚĆ
 6. Różnice indywidualne a rozwój dziecka. NOWOŚĆ
 7. Docenić przedszkole. NOWOŚĆ
 8. Wychowanie przedszkolne jako istotny czynnik kształtującej się inteligencji emocjonalnej. NOWOŚĆ
 9. Rozwijanie aktywności twórczej dzieci przedszkolnych.
 10. Bajkoterapia jako skuteczna metoda radzenia sobie z emocjami.
 11. Jak stymulować potencjał twórczy dziecka przedszkolnego?
 12. Ryzyko dysleksji w przedszkolu. Profilaktyka niepowodzeń szkolnych.
 13. Mędrek - program psychoedukacyjny stymulujący myślenie twórcze dzieci przedszkolnych.
 14. Diagnozowanie dziecięcych kompetencji do uczenia się matematyki.
 15. Rozwijanie myślenia matematycznego dzieci przedszkolnych.
 16. Praca z dzieckiem leworęcznym.
 17. Metody i techniki aktywizujące w edukacji przedszkolnej.
 18. Dziecięca radość uczenia się. Jak sprawić, aby nauka była przyjemnością.
 19. Rozwijanie sprawności manualnej i grafomotorycznej u dzieci.
 20. Gry i zabawy integracyjne.
 21. Rozwój seksualny dziecka przedszkolnego.
 22. Profilaktyka logopedyczne w przedszkolu.
 23. Dziecko zdolne czy niesforne?
 24. Jak stymulować i wspierać rozwój psychomotoryczny dziecka przedszkolnego. Usprawnianie funkcji niezbędnych w procesie uczenia się.
 25. Wpływ reklamy i mediów na rozwój dziecka.
 26. Dziecięce emocje. Jak wspierać dziecko w rozwiązywaniu ważnych dla niego problemów?
 27. Okresy krytyczne w rozwoju dziecka. Jak łagodnie przejść przez trudne chwile w domu i w szkole.
 28. Inteligencja motywacyjna.
 29. Ocena wspierająca rozwój dziecka.
 30. Jak motywować do pracy - kara czy nagroda ?
 31. Terapia poprzez sztukę elementy arteterapii.
 32. Poznajemy swoje dzieci jak zachować obiektywizm w pracy z dzieckiem.
 33. Stres nauczycielski - sposoby radzenia sobie ze stresem.
 34. Wypalenie zawodowe nauczycieli. Profilaktyka wypalenia.
 35. Dziecięce strachy i lęki . Sposoby na radzenie sobie z sytuacjami trudnymi.
 36. Dziecko wyjątkowe w przedszkolu. Praca z dzieckiem zdolnym, z symptomami nadpobudliwości psychoruchowej, zahamowanym i nieśmiałym, z ryzyka dysleksji .
 37. Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne jako forma terapii i wspierania rozwoju dziecka.
 38. Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz: wspieranie rozwoju dziecka i zapobieganie niepowodzeniom szkolnym.v 39. Metoda Dennisona- gimnastyka mózgu.
 39. Zabawy, które przygotowują dzieci do nauki w szkole.
 40. Trening pamięci dla przedszkolaków.
 41. Program rozwijający percepcję wzrokową M. Frosting, D. Horn.
 42. Metoda Newell Kephart. Ćwiczenia usprawniające system percepcyjno-motoryczny.

Dla uczniów

Zajęcia psychoedukacyjne dla uczniów:

 1. Jak mogę skutecznie rozwijać swoje zdolności?
 2. "... i co dalej?" Podejmowanie świadomych decyzji dotyczących wyboru zawodu i szkoły
 3. Kształtowanie umiejętności poszukiwania i pozyskiwania zatrudnienia
 4. Techniki uczenia się i zapamiętywania, trening pamięci
 5. "Jak radzić sobie z emocjami?" - warsztaty zapobiegania agresji
 6. Skuteczna komunikacja. Kształtowanie postaw asertywnych
 7. "Uczniowski stres." Jak radzić sobie w sytuacji egzaminu?
 8. Jak efektywnie zarządzać czasem? - warsztaty
 9. Jak przetrwać w szkole i odnieść sukces?
 10. Samoocena jako istotny element sukcesu
 11. Wpływ reklamy na działania psychospołeczne młodzieży - warsztaty
 12. Profilaktyka zdrowego stylu życia
 13. "Powstrzymać przemoc wobec dziewcząt" - zagrożenia wynikające z pracy za granicą
 14. "My i dorośli - konflikt pokoleń?"
 15. Sekty i grupy psychomanipulacyjne. Jak ustrzec się przed ich wpływem?
 16. "Ja i grupa"
 17. Profilaktyka uzależnień
 18. Trening twórczości
 19. Profilaktyka AIDS
 20. Twórcze rozwiązywanie problemów i konfliktów
 21. Wystąpienia publiczne - jak pokonać tremę? Sztuka autoprezentacji
 22. Jestem uczniem dyslektycznym. Jakie są moje obowiązki, a jakie prawa?
 23. Postrzeganie siebie i rozumienie swoich uczuć
 24. Profilaktyka cyberprzemocy

Oferta specjalna dla nauczycieli

W nowym roku szkolnym 2019/2020 w podstawowych kierunkach polityki oświatowej państwa znalazło się:

 1. Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych.
 2. Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.
 3. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.
 4. Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów.
 5. Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.
 6. Tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym. Wdrażanie nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego.

W związku z tym mamy przyjemność zaproponowania Państwu udział w szkoleniach będących odpowiedzią na bieżące potrzeby.

Proponujemy szkolenie Rad Pedagogicznych w tematach:

 • „Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci sprzyjające uczeniu się”
 • „Innowacje pedagogiczne w nauczaniu”
 • „Rola kompetencji kluczowych w pracy nauczyciela/wychowawcy”
 • „Rola przedszkola we wspomaganiu rozwoju dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji”
 • „Rodzice partnerami przedszkola”
 • „Rola przedszkola, szkoły w kształtowaniu postaw i respektowaniu norm społecznych”
 • „Rola szkoły/placówki we wspomaganiu rozwoju uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji”
 • „Rodzice partnerami szkoły lub placówki”
 • „Prawidłowości uczenia się i nauczania jako podstawa organizowania zajęć rozwijających umiejętności uczenia się”
 • Innowacje pedagogiczne w szkole i placówce
 • Rola Treningu Umiejętności Społecznych w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Ponadto:

 • „Uczeń z zaburzeniem przetwarzania słuchowego i afazją w szkole”
 • „Mózg w sieci”. Wpływ mediów elektronicznych na zachowanie”
 • „Dziecko z zaburzeniami psychicznymi. Co nauczyciel wiedzieć powinien”
 • „Wspomaganie uczniów z zaburzeniami uwagi. Wykorzystanie wiedzy na temat profilu uwagowego w pracy z uczniem w szkole - test „MOXO”
 • „Dopalacze i inne środki psychoaktywne”
 • „Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży”
 • „Praca z uczniem o zaburzonym zachowaniu”
 • Dziecko z zaburzeniami hiperkinetycznymi w szkole ogólnodostępnej”
 • „Współpraca nauczycieli i rodziców podstawą sukcesu dziecka”
 • „Uczeń ze spektrum autyzmu w szkole”
 • „Odporność psychiczna dziecka. Rozwijanie inteligencji emocjonalnej”
 • „Prawa pamięci. Prawidłowości uczenia się – Co nauczyciel wiedzieć powinien?”
 • „Uczyć i zrozumieć dziecko z ADHD”
Nasza oferta zawsze jest „skrojona” na miarę potrzeb Państwa i Waszej placówki.

Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych

 • Specyficzne trudności w uczeniu się matematyki. Dyskalkulia.
 • Znajomość specyfiki myślenia matematycznego jako podstawa skutecznego nauczania. NOWOŚĆ
 • Co powinienem wiedzieć o prawidłowościach uczenia się, aby lekcje były ciekawe i skuteczne. NOWOŚĆ
 • Praca z dzieckiem w ramach wczesnego wspomagania rozwoju.
 • Dziecko z Zespołem Aspergera w szkole.
 • Komunikacja z dzieckiem o zaburzonym zachowaniu.
 • Zaburzenia nerwicowe u dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.
 • Jak wyzwolić aktywność i twórcze myślenie dzieci?
 • Uczeń o obniżonej sprawności intelektualnej w szkole ogólnodostępnej.
 • Zasada ciągłości oddziaływania terapeutycznego przez wszystkich nauczycieli pracujących z uczniem.
 • Wyjątkowe dziecko w szkole Praca z dzieckiem z ADHD, dysleksją, dzieckiem zdolnym, niedosłyszącym, niedowidzącym ...
 • Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjnych, Indywidualnych Programów Rewalidacji.
 • Rola rodziców w pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 • Jak pracować z dzieckiem zdolnym?
 • Dlaczego dziecko zdolne nie osiąga sukcesu w szkole. Syndrom Nieadekwatnych Osiągnięć Szkolnych?
 • Ryzyko dysleksji w przedszkolu. Profilaktyka niepowodzeń szkolnych.
 • Jak czytać opinie psychologiczno-pedagogiczne?
 • Dziecko twórcze czy niesforne?

Podnoszenie umiejętności psychologicznych nauczycieli i rodziców

 • Samobójstwa młodzieży. Odporność psychiczna dzieci i młodzieży. Jak o nią dbać i wspierać rozwój emocjonalny dziecka? NOWOŚĆ
 • Sztuka asertwności. NOWOŚĆ
 • Świat multimediów - w poszukiwaniu złotego środka. NOWOŚĆ
 • Jak rozmawiać o seksie? Rozwój psychoseksualny dzieci i młodzieży. NOWOŚĆ
 • Dziecko w obliczu sytuacji trudnych: rozwód, separacja, choroba, śmierć... NOWOŚĆ
 • Wagary i inne sytuacje ryzykowne. Jak sobie radzić z problemem? NOWOŚĆ
 • Dziecko z rodzin dysfunkcyjnych. Strategie pomocy. NOWOŚĆ
 • Skuteczne strategie profilaktyczne w szkole. Co zamiast brania i picia? NOWOŚĆ
 • Przyczyny, objawy i wczesne rozpoznawanie alkoholowego zespołu płodowego - FAS.
 • Przeciwdziałanie agresji i przemocy w szkole oraz sposoby zapobiegania tym zjawiskom.
 • Problem cyberprzemocy. NOWOŚĆ
 • Co rodzic o narkotykach wiedzieć powinien?
 • Przemoc w rodzinie - jej skutki w szkole.
 • Mobbing w szkole.
 • Nowoczesna profilaktyka - szkolny program profilaktyki.
 • Interwencja kryzysowa na terenie szkoły (jak rozmawiać z dzieckiem, rodzicami, jak zawierać kontrakt).
 • Profilaktyka uzależnień od grup destruktywnych - program „Antymanipulacja".
 • Prostytucja, alkoholizm i narkomania jako przejaw patologii życia społecznego - powstrzymać przemoc.
 • Subkultury młodzieżowe - grupy uzależniające.
 • Sekty jak chronić przed ich wpływem?
 • Media i młodzież - jak świadomie korzystać z mediów.
 • Co młody człowiek powinien wiedzieć o HIV i AIDS?
 • Jak uchronić Twojego ucznia przed sprzedażą do nielegalnej pracy za granicą?
 • Anoreksja i bulimia- zaburzenia odżywiania.
 • Internet jako źródło potencjalnych zagrożeń.
 • Nigdy do końca nie wiesz kto obserwuje Twoje dziecko - problem pedofilii.
 • Problem samobójstw wśród młodzieży. Co powinno niepokoić. NOWOŚĆ

Profilaktyka

 • Wpływ osobowości nauczyciela wychowawcy na efektywność nauczania - uczenia się. NOWOŚĆ
 • Budowanie prawidłowych relacji Nauczyciel Uczeń Rodzic. NOWOŚĆ
 • Co powinienem wiedzieć o rozwoju psychicznym dzieci aby mogły one optymalnie rozwinąć swoją inteligencję emocjonalną. NOWOŚĆ
 • Inteligencja emocjonalna nauczyciela – autodiagnoza i możliwości rozwoju. NOWOŚĆ
 • Jak skutecznie zarządzać sobą w czasie? NOWOŚĆ
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy. Podstawy pierwszej pomocy dla nauczycieli. NOWOŚĆ
 • Higiena i emisja głosu. NOWOŚĆ
 • Jak poznać sytuację wychowawczą ucznia i zespołu klasowego. Znajomość procesów grupowych w realizacji zadań wychowawczych. NOWOŚĆ
 • Lekcja wychowawcza - lekcja na którą czekamy. NOWOŚĆ
 • Umiejętności psychologiczne nauczyciela wsparciem dla ucznia.
 • Empatyczne porozumiewanie się.
 • W jaki sposób towarzyszyć dziecku w sytuacjach kryzysowych (rozwód, śmierć bliskich, rozłąka, itp.)
 • Wystąpienia publiczne, praca z grupą psychologiczne aspekty.
 • Metody rozwiązywania konfliktów edukacyjnych i wychowawczych.
 • Negocjacje i mediacje w pracy z uczniami i rodzicami.
 • Warsztaty wrażliwości pedagogicznej.
 • Jak rozmawiać z rodzicami dzieci trudnych.
 • Co robić, by mieć z uczniami kontakt i budować swój autorytet?
 • Jak budować i rozwijać poczucie własnej wartości u uczniów.
 • Typy inteligencji a style uczenia się.
 • Hierarchia potrzeb człowieka a osiągnięcia szkolne.
 • Zachowanie asertywne jak stanowczo z łagodnością i odważnie wyrażać swoje zdanie? Jak być asertywnym?
 • Jak radzić sobie z trudnymi uczuciami uczniów i jak zachęcać do współpracy?
 • Rozmowa wspierająca jako metoda pomocy w pracy z uczniem.
 • Konflikt - zachowanie w sytuacji konfliktowej (Uczeń Nauczyciel - Rodzic).
 • Skuteczne mediacje w szkole.
 • W jaki sposób pielęgnować dziecięcą radość uczenia się? Sposoby na sukces.
 • Jesteś wychowawcą - autorytet.
 • Komunikacja interpersonalna - jaki jestem w komunikacji?
 • Wypalenie zawodowe nauczycieli, stres nauczycielski.
 • Poznajemy swoich uczniów - osobowość i style uczenia się.
 • Jak efektywnie zarządzać czasem?
 • Wychowawca jako nowoczesny przywódca.
 • Arteterapia w pracy nauczyciela.
 • Bajkoterapia jako skuteczna metoda radzenia sobie z emocjami.

Psychologiczne aspekty rozwoju dziecka

 • Dziecko w świecie wartości. - NOWOŚĆ
 • Inteligencja Emocjonalna klucz do kariery. NOWOŚĆ
 • Dziecko nieśmiałe w szkole. NOWOŚĆ
 • Nauczyciel i rodzic w procesie wychowawczym małego dziecka.
 • Jak pomóc dzieciom, by radziły sobie z własnymi uczuciami?
 • Jak sprawić, aby dzieci same rozwiązywały swoje problemy?
 • Dojrzałość szkolna dziecka warunkiem powodzenia w szkole.
 • Trudności i zaburzenia emocjonalne okresu dojrzewania.
 • Ja nie chcę do szkoły !!! Jak zapobiegać i radzić sobie z niechęcią dziecka do szkoły.
 • Role klasowe uczniów. Samosprawdzająca się przepowiednia.
 • Okresy krytyczne w rozwoju dziecka. Jak łagodnie przejść przez trudne chwile w domu i w szkole.
 • Uczniowski stres. Uczeń w sytuacji egzaminu

Rodzice-szkoła

 • Jak dbać o pozytywny wizerunek szkoły. NOWOŚĆ
 • Dojrzałość szkolna dziecka. Jak wspierać dziecko u progu szkoły? NOWOŚĆ
 • Motywacja rodziców motywacją dziecka. NOWOŚĆ
 • Prawa i obowiązki uczniów, rodziców i nauczycieli w kontekście Praw Człowieka. NOWOŚĆ
 • Rola rodziców w planowaniu i realizacji zadań statutowych szkoły/placówki.
 • Co robić, by w rodzicach mieć sprzymierzeńców?
 • Rodzice - nauczyciele - uczniowie, wzajemne relacje w procesie wychowania i kształcenia.
 • Jak motywować rodziców i uczniów do współpracy ze szkołą?
 • Wywiadówka inaczej.
 • Jak motywować dziecko do pracy - kara czy nagroda ?

Doradztwo zawodowe

 • Przygotowanie uczniów do funkcjonowania na rynku pracy.
 • Linia czasu- zaplanuj swoją przyszłość.
 • Mamo, tato co ty na to? . Dziecko u progu nowej szkoły.
 • ... i co dalej? uczeń w obliczu pierwszych wyborów zawodowych.

Nowoczesna, przyjazna szkoła

 • W obronie lekcji wychowawczej. NOWOŚĆ
 • Ocenianie kształtujące i wspierające rozwój. NOWOŚĆ
 • Nie zgubić talentu . Wczesne rozpoznawanie zdolności dzieci. NOWOŚĆ
 • Ocenianie jest sztuką. W jaki sposób wykorzystać motywacyjną funkcję oceny?
 • Emocje towarzyszące ocenianiu i ich konsekwencje, ocenianie motywujące.
 • Rola rady pedagogicznej w rozwoju placówki.
 • Hospitacja diagnozująca.
 • Warunki budowania pozytywnego wizerunku szkoły promocja placówki.
 • Zapobieganie błędom w nauce - wybrane metody i techniki wspomagające uczenie się.
 • Sposoby motywowania uczniów do nauki.
 • Techniki i metody skutecznego zapamiętywania i uczenia się.
 • Jak pomóc uczniowi wykorzystać możliwości i przezwyciężyć ograniczenia jego pamięci?
 • Indywidualne style uczenia - jak pomóc uczniom w uczeniu się?
 • Innowacje oraz eksperyment pedagogiczny w praktyce szkolnej.
 • Gimnazjum wyzwanie dla uczniów, nauczycieli i rodziców
 • Efektywne metody aktywizujące w edukacji - rewolucja w uczeniu się.

Nowoczesna, przyjazna szkoła

Organizujemy również szkolenia wyjazdowe. Istnieje możliwość prowadzenia prelekcji dla rodziców podczas wywiadówek.

Wystawiamy faktury VAT

Istnieje możliwość realizacji w/w tematów w postaci aktywnej (warsztaty). Szczegóły dotyczące warunków realizacji spotkań do uzgodnienia.

Treningi pamięci

SUPER OFERTA DLA WSZYSTKICH KTÓRZY CHCĄ SZYBCIEJ SIĘ UCZYĆ I OSIĄGNĄĆ SUKCES !!!

 1. Techniki szybkiego zapamiętywania - metoda "haków", "łańcuszek", cyfrowo - literowa metoda zapamiętywania dat, zapamiętywanie słówek z języków obcych i inne.
 2. Trening twórczego myślenia.
 3. Uczenie się zgodnie z pracą mózgu.
 4. Elementy szybkiego czytania i rozumienia tekstu.
 5. Sztuka autoprezentacji /dla grup licealnych/.
 6. Efektywne zarządzanie czasem.
 7. Techniki nielinearnego notowania - "mapy skojarzeniowe".
 8. Trening koncentracji uwagi i spostrzegawczości.
 9. Trening ortograficzny.

Czas trwania kursu około 6 miesięcy. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po 1 godzinie.

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Szanowni Państwo

Z przyjemnością pragniemy poinformować, iż dnia 26 listopada 2009r. powstała

Niepubliczna Poradnia Psychologczno-Pedagogiczna

Działająca przy Centrum Doradztwa i Kształcenia Kadr w Rybniku.

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna działa na podstawie przepisów Ustawy o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami (Dz. U. Z 2004r. Nr 256 poz.2572 z późniejszymi zmianami).

Poradnia jest wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez Prezydenta Miasta Rybnika pod numerem E IV-4320/00009/09 z dn. 26.11.2009 roku

Nadzór pedagogiczny nad Poradnią sprawuje Kuratorium Oświaty w Katowicach

Dokumenty wydawane przez Poradnię mają taką samą moc prawną jak opinie wydawane przez poradnie publiczne.

Celem Poradni jest udzielanie wszechstronnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom, młodzieży i dorosłym oraz szerzenie wiedzy psychologiczno-pedagogicznej. Zadania te realizowane są poprzez prowadzenie działalności: diagnostycznej, terapeutycznej, konsultacyjnej, doradczej, mediacyjnej, szkoleniowej. Zajmujemy się diagnostyką, poradnictwem psychologicznym, pedagogicznym, logopedycznym, w zakresie integracji sensorycznej oraz mediacjami.

OPINIE

Nasza poradnia jest uprawniona do wydawania opinii respektowanych przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne podczas egzaminów zewnętrznych:

 • sprawdzianów po szkole podstawowej
 • egzaminów maturalnych
 • podczas oceniania wewnętrznego.

Poradnia wydaje również opinie w sprawach:

 • wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej oraz odroczenia spełniania obowiązku szkolnego,
 • objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej,
 • dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych ucznia u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom,
 • opinie wspomagające dla uczniów klas III gimnazjum z przewlekłymi schorzeniami - przeciwwskazaniami zdrowotnymi do wyboru zawodu,
 • opinie dla uczniów klas III gimnazjum, którzy w dniu 01 września danego roku szkolnego nie ukończyli piętnastego roku życia, a wybierają zasadniczą szkołę zawodową.

Opinie wystawiane przez naszą Poradnię są zgodne z obowiązującymi przepisami, honorowane są przez szkoły i Komisje Egzaminacyjne.

Badania odbywają się w przyjaznej atmosferze ponieważ dokładamy wszelkich starań, aby spotkania z nami były miłym wspomnieniem.

Udzielamy wyczerpujących informacji o wynikach i chętnie odpowiadamy na pytania dzieci i rodziców oraz dajemy wskazówki na przyszłość.

Nasza Poradnia świadczy także pomoc psychologiczną i pedagogiczną dzieciom i młodzieży:

 • z zaburzeniami rozwojowymi,
 • z trudnościami w uczeniu się, w tym ze specyficznymi trudnościami (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia),
 • z zaburzeniami zachowania,
 • z wybitnymi uzdolnieniami,
 • niezdecydowanymi w wyborze kierunku kształcenia i zawodu.

TERAPIE

Poradnia prowadzi terapie psychologiczne, pedagogiczne indywidualne i grupowe dla dzieci i młodzieży:

 • z trudnościami w uczeniu się, w tym ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu (dysleksja, dysgrafia, dysortografia)
 • z zaburzeniami emocjonalnymi (depresje, lęki, nerwice, fobie, zaburzenia snu, agresja),
 • z nieśmiałością,
 • z nadpobudliwością psychoruchową,
 • z deficytami rozwojowymi,
 • z zaburzeniami łaknienia (bulimia, anoreksja),
 • z problemami wychowawczymi,
 • terapia rodzinna,
 • terapia koncentracji uwagi,
 • terapia ADHD,
 • pomoc w sytuacjach kryzysowych.

POMOC W PORADNI UDZIELANA JEST BEZ SKIEROWAŃ I BEZ WZGLĘDU NA MIEJSCE ZAMIESZKANIA DZIECKA

We wszystkich prowadzonych działaniach pozostajemy w stałym kontakcie i pod ścisłą kontrolą merytoryczną Śląskiego Kuratorium Oświaty w Katowicach oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Zgodnie z zasadami etyki gwarantujemy zachowanie tajemnicy zawodowej.

Poradnia zapewnia swoim Klientom prawo do uzyskania rzetelnej i profesjonalnej pomocy, świadczonej zgodnie z zasadami etyki zawodowej, a także życzliwe i podmiotowe traktowanie.

- Zapisy telefoniczne lub osobiście

Korzystanie z pomocy Poradni jest odpłatne.

Cennik badań diagnostycznych

Badania psychologiczne
Konsultacja psychologiczna/pedagogiczna 120zł
Terapia psychologiczna 60 min. 120zł
Terapia pedagogiczna 45 min. 80zł
Terapia REHA-COM 45 min. 80zł
Badanie psychologiczne - intelekt 150zł
Badanie psychologiczne - zawodoznawstwo 150zł
Badanie psychologiczne - osobowościowe 150zł
Badanie psychologiczne - zakłóceń emocjonalnych 150zł
Opinia psychologiczna/pedagogiczna 80zł
Pełne badanie psychologiczno-pedagogiczne wraz z opinią (dysleksja rozwojowa, dyskalkulia, trudności w nauce, gotowość szkolna, odroczenie od obowiązku szkolnego, zespół Aspergera, ADHD) 400zł
Badanie psychologiczne z opinią wymaganą przez pracodawcę w celu zatrudnienia młodocianego 150zł
Kontakt rodziców/dziadków z dziec¬kiem przy udziale psychologa/pedagoga (w tym spotkanie wyznaczone postanowieniem sądu) 120zł
Szkolenia / warsztaty
Szkolenie dla nauczycieli 800zł
Szkolenie dla rodziców 450zł
Warsztaty dla dzieci i młodzieży (1 h lekcyjna) 150zł

Pracownia psychologiczna - badania kierowców, inne

Szanowni Państwo

mamy przyjemność przedstawić ofertę usług świadczonych przez nasze centrum i zaprosić do współpracy.

Centrum Doradztwa i Kształcenia Kadr s.c. - pracownia psychologiczna uprawniona do badań osób kierujących pojazdami na podstawie zaświadczenia nr 109/09 wydanego przez Marszałka Województwa Śląskiego.

Świadczymy usługi w zakresie badań psychologii pracy, psychologii transportu działając zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 01.04.2005 w sprawie badań psychologicznych kierowców i osób obiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami (...) Pracownia wyposażona jest w testy rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i kompleksową aparaturę do badań. Testy psychologiczne są wykonywane zgodnie z „Metodyką badań psychologicznych kierowców”. Umożliwia to rzetelne i zgodne z wiedzą psychologiczną badania cech osobowości, poziomu zdolności i predyspozycji psycho-fizycznych.

Badania psychologiczne dla kierowców wykonujemy po uprzedniej rejestracji osobistej lub telefonicznej.

Prosimy o zabranie dokumentu tożsamości (dowód osobisty, prawo jazdy) oraz okularów (w przypadku zalecenia).

Testy psychologiczne dla kierowców skierowanych przez policję są wykonywane wyłącznie po okazaniu skierowania.

Justyna Kokot -Psycholog uprawniony do badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu na podstawie art. 124a ust. 9 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.). Nr s-139 w ewidencji psychologów prowadzonej przez marszałka województwa śląskiego

Mariola Kujańska - Psycholog uprawniony do badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu na podstawie art. 124a ust. 9 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.). Nr s-140 w ewidencji psychologów prowadzonej przez marszałka województwa śląskiego.

Oferujemy psychologiczne badania:

Kandydaci na kierowców i kierowcy amatorzy oraz zawodowi w ramach wszystkich kategorii prawa jazdy (A, B, C, D, E). 150zł
 • Kandydaci na kierowców oraz kierowcy pojazdów uprzywilejowanych
 • Kierowcy przewożący wartości pieniężne
 • Kandydaci na instruktorów i instruktorzy nauki jazdy
 • Kandydaci na egzaminatorów i egzaminatorzy nauki jazdy
 • Osoby ubiegające się o pozwolenie do kierowania tramwajem i kierujący tramwajem
 • Osoby skierowane przez lekarza
 • Osoby ubiegające się o przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym, cofniętego ze względu na istnienie przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami
150zł
Kierowcy wykonujący zawodowy przewóz osób (m.in. taksówkarze, kierowcy Ubera, kierowcy busa). 150zł
Kierowcy skierowani na badania przez Policję / Prezydenta Miasta / Starostę 150zł
Osoby kierujące pojazdami w celach służbowych w ramach kat. B prawa jazdy (np. przedstawiciele handlowi). Cena zawiera badanie widzenia zmierzchowego i wrażliwości na olśnienie. 100zł
Operatorzy wszelkiego rodzaju sprzętu budowlanego, ciężkiego (np. koparek, dźwigów), wózków widłowych, żurawi, suwnic i innego sprzętu wymagającego specjalistycznych badań psychologicznych. 80zł
Osoby pracujące na wysokości powyżej 3 metrów. 80zł
Adepci szkółek żużlowych i zawodnicy sportu żużlowego. 100zł
Kierowcy rajdowi; badania dla uzyskania lub odnowienia licencji sportu samochodowego PZM. 150zł
Wydanie duplikatu orzeczenia. 20zł