WSPÓŁPRACA

Regionalne Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej w Rybniku jest pierwszą, intensywnie rozwijającą się organizacją pozarządową w regionie, zrzeszającą osoby zawodowo zajmujące się oświatą zdrowotną i promocją zdrowia, a także osoby pragnące w ramach Towarzystwa realizować jego cele statutowe. W swojej działalności Towarzystwo opiera się na dorobku naukowym i doświadczeniach polskich i zagranicznych teoretyków oświaty zdrowotnej.

Ośrodek Mediacji działający przy Międzynarodowym Instytucie Rozwoju „Synergia” proponuje wsparcie w rozwiazywaniu różnego typu konfliktów poprzez mediacje sądowe i pozasądowe.

Neuro – Technology Solutions Ltd. z siedzibą w Izraelu rozwija nowe technologie oraz narzędzia ilościowe, które pomagają specjalistom stawiać diagnozy różnego rodzaju zaburzeń zachowań w sposób dokładny i mierzalny. Moxo to innowacyjny test komputerowy, który skutecznie wspomagaproces diagnozy i terapii zaburzeń uwagi.