CENNIK

OFERTA CENOWA SZKOLEŃ:

Szkolenie Rady Pedagogicznej: 3 godz. lekcyjne – 800,00 zł (usługa zwolniona z VAT)

Prelekcje dla rodziców - 500,00 zł. z VAT (60 min.)

Zajęcia metodami warsztatowymi z uczniami: 150,00 zł z VAT (45 min.)

Cennik badań diagnostycznych

Psychologiczna:

 • intelektu - 150zł
 • osobowości - 125zł
 • funkcji szkolnych - 150 zł
 • test moxo - 150 zł

Pedagogiczna:

 • funkcji szkolnych - 150 zł

Logopedyczna:

 • funkcji mowy - 100 zł

Pełna diagnoza Psychologiczno-Pedagogiczna - 300 zł

Zajęcia terapeutyczne

Terapia logopedyczna

 • Zaburzenia mowy 70 zł - 40 min.

Terapia pedagogiczna

 • Dysleksja 80zł – 50 min. terapia indywidualna
 • Dysortografia 50zł – 50 min. terapia grupowa do 6-ciu osób
 • Dysgrafia 50zł – 50 min. terapia grupowa do 6-ciu osób

Terapia psychologiczna

 • Zaburzenia emocji - 100 zł - 50 min.
 • Trudności adaptacyjne - 100 zł - 50 min.
 • Trudności wieku dorastania - 100 zł - 50 min.
 • Stany lękowe - 100 zł - 50 min.
 • Terapia rodzinna - 150 zł - 60 min.
 • inne - 100 zł - 50 min.

Konsultacje Koszt konsultacji z każdym ze specjalistów Poradni (psycholog, pedagog, logopeda) to 100 zł za 50 minut.

WSPÓŁPRACUJEMY

Pracownia psychologiczna

ul. Gwarków 14
44-200 Rybnik