CENNIK
Badania psychologiczne
Konsultacja psychologiczna/pedagogiczna 200zł
Terapia psychologiczna 55 min. 150zł
Terapia pedagogiczna 45 min. 150zł
Terapia REHA-COM 45 min. 130zł
Badanie psychologiczne - intelekt 400zł
Badanie psychologiczne - zawodoznawstwo 300zł
Badanie psychologiczne - osobowościowe 300zł
Badanie psychologiczne - zakłóceń emocjonalnych 300zł
ADOS - 2 700zł
Test Conners 250zł
Opinia psychologiczna/pedagogiczna 100zł
Badanie pedagogiczne 300zł
Badanie Test MOXO 300zł
Sporządzenie i wydanie opinii po konsultacji 100zł
Pełne badanie psychologiczno-pedagogiczne wraz z opinią (dysleksja rozwojowa, dyskalkulia, trudności w nauce, gotowość szkolna, odroczenie od obowiązku szkolnego) 500zł
Wstępne badanie ZA z kewstionariuszem ASRS 300zł
Badanie poza Poradnią ( z dojazdem do domu lub szkoły do 20km) 700zł
Badanie psychologiczne z opinią wymaganą przez pracodawcę w celu zatrudnienia młodocianego 300zł
Kontakt rodziców/dziadków z dzieckiem przy udziale psychologa/pedagoga (w tym spotkanie wyznaczone postanowieniem sądu) 160zł
Szkolenia / warsztaty
Szkolenie dla nauczycieli 1500zł
Szkolenie dla rodziców 700zł
Warsztaty dla dzieci i młodzieży (1 h lekcyjna) 200zł

WSPÓŁPRACUJEMY