CENNIK

OFERTA CENOWA SZKOLEŃ:

Szkolenie Rady Pedagogicznej: 3 godz. lekcyjne – 800,00 zł (usługa zwolniona z VAT)

Prelekcje dla rodziców - 500,00 zł. z VAT (60 min.)

Zajęcia metodami warsztatowymi z uczniami: 150,00 zł z VAT (45 min.)

Cennik badań diagnostycznych

Badania psychologiczne
Konsultacja psychologiczna/pedagogiczna 120zł
Terapia psychologiczna 60 min. 120zł
Terapia pedagogiczna 45 min. 80zł
Terapia REHA-COM 45 min. 80zł
Badanie psychologiczne - intelekt 150zł
Badanie psychologiczne - zawodoznawstwo 150zł
Badanie psychologiczne - osobowościowe 150zł
Badanie psychologiczne - zakłóceń emocjonalnych 150zł
Opinia psychologiczna/pedagogiczna 80zł
Pełne badanie psychologiczno-pedagogiczne wraz z opinią (dysleksja rozwojowa, dyskalkulia, trudności w nauce, gotowość szkolna, odroczenie od obowiązku szkolnego, zespół Aspergera, ADHD) 400zł
Badanie psychologiczne z opinią wymaganą przez pracodawcę w celu zatrudnienia młodocianego 150zł
Kontakt rodziców/dziadków z dziec¬kiem przy udziale psychologa/pedagoga (w tym spotkanie wyznaczone postanowieniem sądu) 120zł
Szkolenia / warsztaty
Szkolenie dla nauczycieli 800zł
Szkolenie dla rodziców 450zł
Warsztaty dla dzieci i młodzieży (1 h lekcyjna) 150zł
Koszt konsultacji z każdym ze specjalistów Poradni (psycholog, pedagog, logopeda) to 100 zł za 50 minut.

WSPÓŁPRACUJEMY

Pracownia psychologiczna

ul. Gwarków 14
44-200 Rybnik