CENNIK
Badania psychologiczne
Konsultacja psychologiczna/pedagogiczna 150zł
Terapia psychologiczna 55 min. 130zł
Terapia pedagogiczna 45 min. 100zł
Terapia REHA-COM 45 min. 100zł
Badanie psychologiczne - intelekt 250zł
Badanie psychologiczne - zawodoznawstwo 250zł
Badanie psychologiczne - osobowościowe 250zł
Badanie psychologiczne - zakłóceń emocjonalnych 250zł
Opinia psychologiczna/pedagogiczna 100zł
Pełne badanie psychologiczno-pedagogiczne wraz z opinią (dysleksja rozwojowa, dyskalkulia, trudności w nauce, gotowość szkolna, odroczenie od obowiązku szkolnego, zespół Aspergera, ADHD) 400zł
Badanie poza Poradnią ( z dojazdem do domu lub szkoły) 500zł
Badanie psychologiczne z opinią wymaganą przez pracodawcę w celu zatrudnienia młodocianego 200zł
Kontakt rodziców/dziadków z dziec¬kiem przy udziale psychologa/pedagoga (w tym spotkanie wyznaczone postanowieniem sądu) 120zł
Szkolenia / warsztaty
Szkolenie dla nauczycieli 1200zł
Szkolenie dla rodziców 650zł
Warsztaty dla dzieci i młodzieży (1 h lekcyjna) 180zł

WSPÓŁPRACUJEMY

Pracownia psychologiczna

ul. Gwarków 14
44-200 Rybnik