ZESPÓŁ

Mariola Kujańska

tel. 602-446-751

- psycholog, edukator, mediator, certyfikowany coach z certufikatem VCC, Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Ukończyła studia magisterskie na wydziale filozoficzno - historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego, kierunek: Psychologia, a także podyplomowe studia "Psychologia Zarządzania w Gospodarce" organizowane przez Instytut Zarządzania Uniwersytetu Wrocławskiego. Absolwentka studiów podyplomowych „Organizacja i Zarządzanie Oświatą” prowadzonych przez Akademię Pedagogiczną w Krakowie. Studia podyplomowe "Zarządzanie Kadrami i Doradztwo Zawodowe" Politechnika Śląska. Przeprowadziła wiele szkoleń z zakresu umiejętności pracy z grupą, psychologii zarządzania, asertywności, komunikacji, motywacji, negocjacji, określania preferencji zawodowych. Współautorka projektu "Zdrowie bez granic" - projekt z funduszy strukturalnych INTERREG IIIA. Wypracowywała metody aktywizacji społeczności lokalnych w celu tworzenia inicjatyw na rzecz samozatrudnienia: angażujących z jednej strony grupy znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji, a z drugiej - instytucje lokalne i organizacje pozarządowe w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, projekt "Odziedzicz pracę". Prowadzi szkolenia i warsztaty dla firm i instytucji. Zajmuje się doradztwem zawodowym i rekrutacją pracowników. Zajmuje się także poradnictwem indywidualnym i grupowym.

Justyna Kokot

tel. 600-274-494

- psycholog, pedagog, mediator, coach z certyfikatem VCC, doradca zawodowy

Ukończyła - studia magisterskie na kierunku: psychologia w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz studia magisterskie na kierunku: Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Absolwentka podyplomowych studiów „Zarządzanie Personelem" organizowanych przez Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie, studiów podyplomowych „Doradztwo zawodowe" Szkoły Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego oraz studiów podyplomowych "Diagnoza Psychologiczna w praktyce klinicznej w SWPS". Jest „Koordynatorem do spraw wspomagania rozwoju zdolności i talentów" Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Warszawie. Współtwórca i realizator programów psychoedukacyjnych. Współorganizatorka i aktywny uczestnik obozów dla dzieci i młodzieży twórczej. Zajmuje się poradnictwem indywidualnym i grupowym. Prowadzi szkolenia i warsztaty dla firm i instytucji z zakresu umiejętności pracy z grupą, psychologii zarządzania, asertywności, komunikacji, motywacji, negocjacji, określania preferencji zawodowych, zarządzania sobą w czasie, delegowania obowiązków. Zajmuje się doradztwem zawodowym i rekrutacją pracowników.

WSPÓŁPRACUJEMY